+359 879 222 462
office@experts.bg

КОНСУЛТАЦИИ

Брандинг
Бранд одитът показва къде се намира ...
Бранд позиционирането е трайното в ...
Корпоративната бранд идентичност им ...
Ребрандингът е процес на изменение ...
Корпоративната социална отговорност ...
Маркетинг
Маркетинг одитът е систематичен, из ...
Маркетинговите проучвания включват ...
В маркетинговия план се планира как ...
Разработването на маркетингова стра ...
Продуктовият мениджмънт включва раз ...
Определянето на цените на продуктит ...
Дигиталният маркетинг може да включ ...
Интегрирани маркетингови комуникации
Ефективна реклама е тази, която про ...
"Връзките с обществеността"/ "Pubic ...
Личните продажби представляват перс ...
Насърчаването на продажбите е дейно ...