+359 879 222 462
office@experts.bg

ЕКСПЕРТИ

Експертът е EXPERT, когато превръща своите знания в устойчива печалба за партньорите си!
Резюме
Саша Давидова извършва експертни консултации и обучения по маркетинг към EXPERTS.bg. Автор е в бизнес списания като "Бизнес клуб" и "Твоят бизнес", в качеството си на маркетинг експерт. Има две бакалавърски степени, съответно по „Маркетинг” в департамент „Икономика” и „Реклама” в департамент „Визуални изкуства” към НБУ. Магистърската и степен е по „Счетоводство и одитинг”, със специализация „Одитинг”, департамент „Икономика”, към същия университет.


Опит
• от 2015 г. - понастоящем
Автор в сп. Бизнес клуб, рубрика "Експертите съветват", с ежемесечно участие, в помощ на малкия и среден бизнес, в качеството си на експерт по маркетинг;

• Маркетинг мениджър в EXPERTS (понастоящем);

• Маркетинг планиране: частен възложител;

• Mениджър по проекти: NEONETT;

• Мениджър продажби: www.spacenter.bg ; www.wellnesscenter.bg ; www.antiagingcenter.bg;

• Стаж по бранд мениджмънт в Телекомуникационна компания Мобилтел, Дирекция „Маркетингови комуникации", звено „Бранд мениджмънт";

• Стаж по счетоводство и одитинг: Счетоводно – данъчна къща „Ивана Консулт“.

Образование
2012 – 2014 г.
Магистър по „Счетоводство и одитинг", департамент „Икономика", НБУ;

2008 – 2012 г.
Бакалавър по „Маркетинг" , департамент „Икономика", НБУ, випуск;

2008 – 2012 г.
Бакалавър по „Реклама", НБУ, департамент „Визуални изкуства", випуск.
Компетенции
• Маркетинг одит;
• Бранд одит;
• Сегментиране;
• Таргетиране;
• Позициониране;
• Маркетинг планиране;
• Маркетинг стратегия;
• Мърчъндазинг;
• Реклама и копирайтинг и др.