+359 879 222 462
office@experts.bg

ЕКСПЕРТИ

Нов български университет
Хората притежават много повече знания за себе си и света, отколкото могат да осъзнаят и изразят. Тези знания могат да се извлекат от тях с подходящи надеждни методи.
Резюме
Проф. д-р Енчо Герганов има интереси в областта на консумативното поведение, изследванията на предпочитанията и разкриването на когнитивни структури. Той е специалист по теория и методи на скалиране (измерване) в социалните науки и изследователски дизайн, които могат да се прилагат успешно в маркетингови изследвания, брандинга и рекламата. За да разкрие дълбинните основания на човека за предпочитането на едни обекти пред други, той прилага методи за едномерно и многомерно разгъване според теорията на Клайд Кумбс за данни „избор по предпочитания“.

Опит
2014 – 2000 г.
Преподавател и изследовател в областта на когнитивната психология, методологията на научното изследване, психометрията и психосемантиката; мениджър във висшето образование (декан на Магистърски факултет: 1996-2004) в НБУ;

2000 – 1989 г.
изследовател в областта на когнитивната психология, методологията на научното изследване и психометрията в Института по психология към БАН; мениджър на изследователска организация (директор на Института по психология на БАН: 1992-1996);

1989 – 1972 г.
изследовател в областта на лингвистиката и психолингвистиката (ръководител на Научно-изследователска лаборатория по приложна лингвистика).


Образование
2014 – 1988 г.
професор, доктор, висше образование по специалност българска психология, специализация по психолингвистика, когнитивна психология, психометрия, психологическо скалиране (измерване) в социалните науки;

1988 – 1978 г.
доцент, доктор, висше образование по специалност българска психология, специализация по психолингвистика, когнитивна психология, психометрия; психологическо скалиране (измерване) в социалните науки;

1978 – 1972 г.
научен сътрудник, доктор, висше образование по специалност българска психология, специализация по психолингвистика, когнитивна психология, психометрия; специализация по социолингвистика в Белгия (1974)

1972 – 1968 г.
висше образование по специалност българска психология, редовен аспирант по психолингвистика в Института за езикознание в Академията на науките на СССР, Москва, защитена дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор“, специализация по психолингвистика, когнитивна психология, психометрия, психологическо скалиране (измерване) в социалните науки;

1957-1962 г.
следване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, завършено висше образование по специалност българска филология.


Компетенции
• Изследване на консумативно поведение;
• Изследване на предпочитания;
• Скалиране (измерване) в социалните науки;
• Изследователски дизайн;
• Изследване на когнитивни структури;
• Статистически методи за анализ на данни