+359 879 222 462
office@experts.bg

ПРАВИЛА

Последна актуализация: 25.10.2014г.

I. Въведение. Същност на услугата Experts.bg

Сайтът EXPERTS.bg е притежание на фирма ЕКСПЕРТС ООД.
Experts.bg е уеб сайт, целящ популяризиране на експертни услуги, в сферата на брандинга, маркетинга и интегрираните маркетингови комуникации (ИМК). Сайтът предоставя информация за експертите, вида работа, проекти, клиенти и др. и дава възможност за контакт от страна на потенциални клиенти.

II. Общи разпоредби
Това е договор/ споразумение/ правила и условия между Вас (потребителят на този сайт, посещаващ го по отношение на всякакви цели) и сайта Experts.bg (наричан в настоящите правила и условия и като „сайта/ът”).
Запазваме правото си, по свое усмотрение и без предизвестие да променяме настоящия договор по всяко време, като актуализираме в настоящата публикация внесените промени.

III. Авторски права
Цялото съдържание и функционалността на сайтa, включително, но не само, търговски марки, текстове, графики, лога, пиктограми, изображения и др., както и тяхната подредба, е изключителна собственост на EXPERTS.bg.
Нямате право да възпроизвеждате, взаимствате, копирате, променяте, разпространявате, преиздавате, публикувате или предавате под каквато и да е форма или начин, включително, но не само, посредством електронен или механичен начин, чрез ксерокопиране, фотокопиране, принтиране или записване по друг начин, съдържанието на сайта. Позволено е единствено споделяне на текстов материал с позоваване на източника – Experts.bg и линк към съответната страница, на която е публикуван материалът.
EXPERTS.bg налага своите права за интелектуална собственост, с цялата строгост на закона за авторското право и сродните му права. Името ЕКСПЕРТС (EXPERTS) и някои от производните му, не трябва да се използват по никакъв начин, включително в реклама, без предварително писмено разрешение от представителите на фирма ЕКСПЕРТС ООД.

IV. Информацията, която предоставяме
Полагаме усилия да осигурим точност на цялото съдържание в сайта, но все пак съветваме да проверявате всяка информация преди да разчитате на нея. Ако намерите неточна информация в него, моля, уведомете ни и ние ще я коригираме, веднага щом е възможно, в случай, че преценим, че сме съгласни с това.


V. Потребителски коментари
Вие потвърждавате и се съгласявате, с това че EXPERTS.bg е собственик на коментарите ви в сайта и има неограничено право да ги използва и публикува безвъзмездно, когато и да е било, в световен мащаб и давате неотменимо право и лиценз за използване, възпроизвеждане, промяна, публикуване, превеждане, изготвяне на производни текстове за разпространение, представяне или показване – изцяло или частично, под всякаква форма, медии или технологии, с рекламни, промоционални и др. цели. EXPERTS.bg не поема отговорност за точността или надеждността на коментарите, а вие потвърждавате, че те са написани по ваше желание и собствена отговорност. Забранено е публикуването в сайта на всякакви материали, които са (1.) заплашителни, клеветнически, неприлични, на расова или религиозна основа; (2.) нарушаващи българското законодателство; (3.) нарушаващи интелектуалната собственост, неприкосновеността на личния живот или други права на трети лица; (4.) съдържащи компютърен вирус или други деструктивни елементи; (5.) съдържащи реклама (SPAM); или (6.) съдържащи неверни или подвеждащи твърдения.
EXPERTS.bg си запазва правото да откаже да публикува или премахне информация, изцяло или частично, поради каквато и да е причина или без причина.

VI. Хипервръзка
EXPERTS.bg не носи отговорност за други уеб сайтове, чрез които можете да достигнете до него. Моля, имайте предвид, че всички други сайтове са независими от EXPERTS.bg, и че той няма контрол върху съдържанието на тези чужди уеб сайтове, дори, ако им предоставя информация или услуги.
Сайтът отхвърля всякаква отговорност относно съдържание, функционалност и дизайн, извън поместените такива в него.

VII. Достъп до сайта
EXPERTS.bg може да промени, да спре временно или да прекрати окончателно достъпа ви до сайта, поради каквато и да е причина, сметната за основателна от екипа му, без предизвестие или отговорност към Вас или към трета страна.
Сайтът може да стане недостъпен, поради поддръжка, неизправност на компютърна техника или по други причини.

VIII. EXPERTS.bg НЕ гарантира, че:
(1) Информацията в сайта е вярна, точна, надеждна и обективна; (2) функционалностите и съдържанието, поместени в него ще бъдат непрекъснати и без грешки; (3) дефектите могат да бъдат отстранени; (4) сайтът или сървърът му е без вируси или други вредни компоненти.

IX. Ограничаване на отговорността
При никакви обстоятелства, EXPERTS.bg НЕ носи отговорност за каквито и да е щети, които пряко или косвено са резултат от използването или невъзможността да се ползва този сайт, включително вируси.
EXPERTS.bg НЕ обезщетява никого, по-никакъв начин, поради каквато и да е причина.

X. Спазване на правилата и условията
С използването на сайта, Вие автоматично се съгласявате да спазвате настоящите правила и условия. Ако не сте съгласни с тях, моля напуснете сайта в този момент и повече не го посещавайте, в противен случай носите съдебна отговорност.
Незнанието за настоящите правила и условия, неразбирането им, невниманието при вземането им предвид и прилагането им, умишленото неспазване на настоящите такива, както и липсата на осведоменост относно актуализациите в тях, НЕ е оправдание нито пред EXPERTS.bg, нито пред компетентните съдебни органи, като описаните нарушения се считат за неспазване на българското законодателство и са подсъдими.
Настоящите правила и условия са публични и като такива, имат пълна юридическа сила, независимо от това дали са прочетени от потребителите на сайта, как са изтълкувани от тях или от трети страни, дали са проявили невнимание и в следствие на това случайно неспазване на тях или са проявили умишлено такова.
Всички права, които не са изрично представени, са запазени.

С уважение,
екипът на EXPERTS.bg